Специализирана технология за заснемане на експонати беше представена в Каменна зала на Двореца

     Представяне на специализирана технология по заснемане на старинни експонати се състоя днес на организираната в Каменна зала на Двореца пресконференция.

     Пред журналисти и гости на културния институт беше представен екипът осъществил заснемането - Александър Вътов, Цветина Дочева, Светлана Христова с координатор проф. Иван Христов, всички специалисти са от Националния исторически музей.

0 прес 1 прес 2 прес 

    5 прес През месец май тази година в ДКИ „Двореца“ в град Балчик се извърши заснемане на тринайсет културни паметника – надгробни плочи, надписи и каменни кръстове. Технологията на заснемането е рефлексно-преобразувателна фотография.

Това е специализиран фотографски метод, улавящ повърхността, формата и цвета на обекта. Технологията е изключително подходяща при проучването и анализите на културни ценности.

Чрез многократни заснемания с фиксирана камера и различно местоположение на светлинния източник се получават множество изображения.

Те се обработват с помощта на специализиран софтуер, за да се получи интерактивно изображение, което дава подробна информация относно характеристиките на материала - текстура, релеф, дълбочина и други.

     Получава се триизмерно изображение на обекта, представено чрез условен цвят.

     Крайните резултати от специализираното заснемане са полезни за бъдещи проучвания, анализи и изследвания на културните ценности. Създадената база данни е на разположение на различни специалисти и изследователи.