Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването Кирил Ананаиев днес издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година. 
В заповед № РД-01-263 е регламентирана дейността, свързана с провеждането на културни мероприятия.
С четирите заповеди на здравния министър от 14 май, можете да се запознаете тук.