Алеята на вековете

В "Градината на Александър" преминава алея, застлана с двадесет воденични камъка. Всеки е символ на отминал век в човешката история. Кралицата я нарича "Алея на вековете" и завещава "за всяко столетие да се прекатурва нов воденицен камък. В края й, върху постамент, един камък, свидетел на нашето съвремие чака своето столетие да изтече. 

кн. "Балчик", Росица Златкова

al11    al21