“От античността към модерното изкуство - материали, технологии и опазване на културното наследство”: N: 2018-1-CZ01-KA202- 048054, финансиран по Еразъм +, приключи

11sМиналата седмица във Valaskee Meziricci, Чехия, с последната дейност C4, приключи проекта N: 2018-1-CZ01-KA202- 048054 “От античността към модерното изкуство -материали, технологии и опазване на културното наследство”, финансиран по програма Еразъм +, проект, в който Музеят на визуалните изкуства в Галац беше партньор, съвместно със Средното училище по стъкло и приложни изкуства - Valaskee Meziricci, Чехия (координатор на проекта), Националният институт по археология от Българската академия на науките в София и Държавния културен институт Културен Център “Двореца” - Балчик, България.

 1s  3s 4s 5s 6s   J1

   

Освен презентациите, проведени от представители на партньорските институции в проекта и тези на художествената или академична среда в Чехия, се проведоха работилници, в които няколко чешки художници демонстрираха своето майсторство, пред студенти, преподаватели и официални лица във Valaskee Meziricci.

  J2 R1 R2  O1 J3