Изпълнение на проекти по програма Еразъм +

От края на август Културен център "Двореца", Балчик е място за вдъхновение на млади чешки дизайнери. Общо тридесет и трима ученици от Средното художествено училище по стъкларство и дизайн във Валашке Мезиржичи, гостуват на Белия град в изпълнение на 2 съвместни международни проекта по програма "Еразъм+". Организатори са: Държавен културен инстититут  «Културен център «Двореца» Балчик, Училище по стъкло и приложни изкуства, гр. ВалМез и Регионален исторически музей-Добрич.

              В продължение на две седмици, участниците в проект № 2017-1-Cz01-KA102-O34532 ще работят сред неповторимата архитектурно-паркова обстановка на Двореца. Конкретните им задачи са свързани с представяне на индивидуални и групови проекти.

По вторият проект “От античността към модерното изкуство: №2018- 1 – CZ01- KA202-048054» участват в петдневна програма с тема  «Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци за опазване  културното наследство, гр.Балчик, Държавен културен институт «Културен център «Двореца».

1 2 3

 

В различните секции са включени разнообразни лекции, доклади и практически обучения, свързани с дейности в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, реставрация на стенописи, техники и етапи на  възстановяване на стени в параклиса “Успение Богородично”, предимства и недостатъци в опазване на културното наследство, възможности за защита на културното наследство чрез европейски проекти, Археологията като изкуство, както и други дискусии.

В програмата са включени и презентации, практически демонстрации, разглеждане на експозиционни зали, обучения в работилници и ателиета.

4  5