Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик

 

 Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик 

Настоящата обява може да се види ТУК.

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка е под номер 9067864/31.08.2017 г. на сайта на АОП.

Пълната документация можете да изтеглите ТУК.

Краен срок за получаване на оферти - 11.09.2017 г. до 17:00 ч.