Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" за срок от една година - 4 август 2017

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" за срок от една година - 4 август 2017 г.

Настоящата обява може да се види ТУК.

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка е под номер 9066969 / 04.08.2017 г. на сайта на АОП.

Пълният пакет от документи, които придружават поканата, можете да изтеглите ТУК.

Краен срок за получаване на оферти - 14.08.2017 г. до 17:00 ч.