Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ "Двореца" и тяхното обслужване" - 16.09.2016.

Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ "Двореца" и тяхното обслужване" - 16.09.2016