Плащане по договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца"- с дата 10.09.2016 г.