Приключване на договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца" - 10.09.2016 г.

Приключване на договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца" - 10.09.2016 г.