Плащане по договор: ” Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ”КЦ ” Двореца” и тяхното обслужване”

Плащане по договор: ”Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ”КЦ ”Двореца” и тяхното обслужване”