Протокол : "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" и обща техническа поддръжка"

Протокол : "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" и обща техническа поддръжка"