Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, необходими за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" и тяхното обслужване"

Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, необходими за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" и тяхното обслужване"