Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване''

Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване