Договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ ''Двореца"

Договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ ''Двореца".