Протокол: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ"Двореца" и тяхното обслужване"

Протокол: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ"Двореца" и тяхното обслужване"