Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ" Двореца" и тяхното обслужване

Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване“,
Настоящата публична покана е публикувана под  номер в 9051027/07.03.2016г. на сайта на АОП.
Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от ТУК.
Краен срок за получаване/подаване на оферти - 21.03.2016 г. до 16:00ч.

"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване",
Настоящата публична покана е публикувана под номер в 9051027/07.03.2016г. на сайта на АОП.

Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от ТУК.

Краен срок за получаване/подаване на оферти - 21.03.2016 г. до 16:00ч.