Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ''КЦ''Двореца" и тяхното обслужване"

Плащане по договор "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ''КЦ''Двореца" и тяхното обслужване"