Плащане по договор с предмет: ''Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ''Двореца'' и тяхното обслужване''

Плащане по договор с предмет: ''Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ''Двореца'' и тяхното обслужване''