Протокол: "Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда Черната вълна-Пушалня", с идентификатор 02508.7.157.48 по КК на гр.Бачик и осигуряване на достъп до нея.

Протокол: "Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда Черната вълна-Пушалня", с идентификатор 02508.7.157.48 по КК на гр.Бачик и осигуряване на достъп до нея.