Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещсват ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване"

Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещсват ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване"