Протокол по: “Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване”

Протокол по: “Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване”

Моля, изтеглете прикачения файл. /обем: 45 kb, тип: PDF/