Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим

 

"Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим на входно изходните точки на имота, в който се намират горе посочените сгради и съоръжения
Настоящата публична покана е публикувана под номер в 9045439/01.09.2015г.
Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от ТУК
Краен срок за получаване/подаване на оферти - 15.09.2015 г. до 16:00ч.

 

"Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим на входно изходните точки на имота, в който се намират горе посочените сгради и съоръжения"


Настоящата публична покана е публикувана под номер в 9045439/01.09.2015г.
Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от ТУК
Краен срок за получаване/подаване на оферти - 15.09.2015 г. до 16:00ч.