ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Display # 
# Article Title Date
51 Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване Monday, 31 August 2015
52 Плащане по договор: "Назначаване на касиери за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 08.08.2016г. Monday, 08 August 2016
53 Плащане по договор: ’’Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ ’’КЦ’’Двореца” Tuesday, 12 July 2016
54 Плащане по договор с предмет: "Назначаване на касиери за нуждите на ДКИ ''КЦ"Двореца" Thursday, 09 June 2016
55 Плащане по договор: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца". Tuesday, 17 May 2016
56 Плащане по договор: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" Wednesday, 13 April 2016
57 Плащане по договор с предмет :"Назначаване на касиери необходими за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" Wednesday, 16 March 2016
58 Плащане по договор с предмет:"Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Monday, 15 February 2016
59 Плащане по договор: ''Назначаване на касиери необходими за нуждите на ДКИ ''КЦ "Двореца'' Thursday, 21 January 2016
60 Плащане по договор: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" Tuesday, 08 December 2015
61 Плащане по договор:"Назначаване на касиерки, необходими за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Monday, 09 November 2015
62 Плащане по договор: "Назначаване на касиерки, необходими за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Monday, 09 November 2015
63 Договор с предмет: "Назначаване на касиерки, необходими за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" Saturday, 12 September 2015
64 Протокол по: "Назначаване на касиерки, необходими за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" Thursday, 03 September 2015
65 Протокол по: "Назначаване на касиерки за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" Tuesday, 25 August 2015
66 Назначаване на касиерки необходими за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца" Monday, 10 August 2015
67 Приключване на договор:"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ "Двореца" Wednesday, 14 October 2015
68 Плащане по договор "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ" Двореца" Wednesday, 14 October 2015
69 Плащане по договор „Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване” Monday, 14 September 2015
70 Плащане по договор „Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване“ Thursday, 20 August 2015
71 Договор с предмет: „Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване“ Wednesday, 01 July 2015
72 Решение Wednesday, 24 June 2015
73 Протокол по: Предоставяне услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ "Двореца", и тяхното обслужване Tuesday, 16 June 2015
74 Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване Tuesday, 19 May 2015
75 Приключване на договор с предмет: ‘’Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ’’КЦ’Двореца” Tuesday, 12 July 2016
76 Плащане по договор: “Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” Двореца” Tuesday, 12 July 2016
77 Плащане по договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ ''Културен център "Двореца" Wednesday, 15 June 2016
78 Плащане по договор: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Tuesday, 17 May 2016
79 Плащане по договор: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ"КЦ" Двореца" Wednesday, 27 April 2016
80 Плащане по договор: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" Thursday, 31 March 2016
81 Плащане по договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" Wednesday, 10 February 2016
82 Плащане по договор: ''Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходими за нуждите на ДКИ ''КЦ'' Двореца'' Wednesday, 27 January 2016
83 Плащане по договор: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" Tuesday, 08 December 2015
84 Плащане по Договор "Извършване на хигиенно- санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ"КЦ" Двореца" Monday, 09 November 2015
85 Плащане по Договор "Извършване на хигиенно - санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца", и обща техническа поддръжка." Wednesday, 14 October 2015
86 Плащане по Договор "Извършване на хигиенно - санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца", и обща техническа поддръжка." Monday, 14 September 2015
87 Плащане по Договор "Извършване на хигиенно - санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца", и обща техническа поддръжка." Friday, 21 August 2015
88 Договор с предмет: „Извършване на хигиенно –санитарно обслужване необходимо за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“, и обща техническа поддръжка“. Wednesday, 01 July 2015
89 Протокол от проведена процедура по публична покана с предмет: "Извършване на хигиенно - санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца", и обща техническа поддръжка." Thursday, 18 June 2015
90 Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ и обща техническа поддръжка Tuesday, 19 May 2015

Page 2 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>