ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Display # 
# Article Title Date
1 Договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходими за нуждите на ДКИ "Културен център" Двореца" и обща техническа поддръжка" Friday, 01 July 2016
2 Протокол : "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" и обща техническа поддръжка" Wednesday, 15 June 2016
3 "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” ДВореца" и обща техническа поддръжка Wednesday, 01 June 2016
4 Приключване на договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г. Wednesday, 30 November 2016
5 Плащане по договор:"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г. Wednesday, 30 November 2016
6 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ" Двореца" и тяхното обслужване" - 07.11.2016 г. Monday, 07 November 2016
7 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ" Двореца" и тяхното обслужване" - 30.09.2016 Friday, 30 September 2016
8 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ "Двореца" и тяхното обслужване" - 16.09.2016. Friday, 16 September 2016
9 Плащане по договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" - 16.08.2016г. Tuesday, 16 August 2016
10 Плащане по договор: ” Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ”КЦ ” Двореца” и тяхното обслужване” Tuesday, 12 July 2016
11 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, необходими за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" и тяхното обслужване" Thursday, 02 June 2016
12 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Tuesday, 17 May 2016
13 Договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ ''Двореца" Tuesday, 05 April 2016
14 Решение №ОП-11/07.03.2016г. Thursday, 31 March 2016
15 Протокол: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ "КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Wednesday, 23 March 2016
16 Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ" Двореца" и тяхното обслужване Monday, 07 March 2016
17 Приключване на договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна-Пушалня" Thursday, 14 April 2016
18 Окончателно плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня" Thursday, 14 April 2016
19 Авансово плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня" Thursday, 04 February 2016
20 Договор с предмет: ''Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда ''Черната вълна-Пушалня'' Wednesday, 06 January 2016
21 Протокол: "Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда Черната вълна-Пушалня", с идентификатор 02508.7.157.48 по КК на гр.Бачик и осигуряване на достъп до нея. Monday, 28 December 2015
22 Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сгради "Черна вълна - Пушалня" Monday, 14 December 2015
23 Приключване на договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца" и осъществяване на контролно пропускателен режим - 7.10.2016 Friday, 07 October 2016
24 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ"Двореца" и осъществяване на контролно пропускателен режим - 07.10.2016 Friday, 07 October 2016
25 Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ"Двореца" и осигуряване на контролно пропускателен режим" - 10.09.2016 г. Monday, 12 September 2016
26 Плащане по договор:"Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана, на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращ се в имот 02508.7.157 по КККР на гр.Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим Friday, 12 August 2016
27 Плащане по договор: “Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца”, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик Tuesday, 12 July 2016
28 Плащане по договор с предмет: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ''КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР гр.Балчик Thursday, 09 June 2016
29 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КРР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен реж Tuesday, 17 May 2016
30 Плащане по договор: "Предоставяне на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на на ДКИ "КЦ"Двореца" Wednesday, 13 April 2016
31 Плащане по договор с предмет: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ КЦ "Двореца" Thursday, 10 March 2016
32 Плащане по договор с предмет: " Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ" Двореца" Wednesday, 10 February 2016
33 Плащане по договор: ''Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ "КЦ''Двореца'' Wednesday, 27 January 2016
34 Плащане по договор: Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца” Tuesday, 08 December 2015
35 Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на Балчик и осъществяване на контролно пропускателен рeжим Monday, 09 November 2015
36 Договор с предмет: ”Осигуряване на ежедневна и денонощна , невъоражена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ “КЦ “Двореца” Thursday, 01 October 2015
37 Протокол по: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради ... Thursday, 17 September 2015
38 Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропусквателен режим Tuesday, 01 September 2015
39 Приключване на договор с предмет: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване" Wednesday, 27 April 2016
40 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ'' Двореца" и тяхното обслужване'' Wednesday, 27 April 2016
41 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Thursday, 31 March 2016
42 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ''КЦ''Двореца" и тяхното обслужване" Monday, 08 February 2016
43 Плащане по договор с предмет: ''Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ ''КЦ''Двореца'' и тяхното обслужване'' Wednesday, 27 January 2016
44 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване" Tuesday, 08 December 2015
45 Плащане по договор: "Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещсват ДКИ"КЦ"Двореца" и тяхното обслужване" Monday, 09 November 2015
46 Договор с предмет: “ Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване” Friday, 02 October 2015
47 РЕШЕНИЕ ОП №/31.08.2015 г. Friday, 25 September 2015
48 Протокол по: “Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ „Двореца“ и тяхното обслужване” Tuesday, 15 September 2015
49 Приключване на договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца" - 10.09.2016 г. Monday, 12 September 2016
50 Плащане по договор с предмет: "Назначаване на касиери, необходими за нуждите на ДКИ КЦ"Двореца"- с дата 10.09.2016 г. Monday, 12 September 2016

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>