Решение за прекратяване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години

Решение за прекратяване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години".