Решение за откриване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години

Решение за откриване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години.

Обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - Двореца гр. Балчик;

2. Обособена позиция № 2 - Къща за гости гр. Ахтопол.

Решението е публикувано в регистъра на АОП под номер 894218.