Прекратяване на договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г.

Прекратяване на договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г.