Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца"- 11.10.2016

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца" - 11.10.2016