Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца"

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца"