Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца".