Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 10.12.2015 г.

Плащания по договор с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - Балчик към 10.12.2015 г.