Обществени поръчки, възлагани с процедури по ЗОП

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date
1 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции. Friday, 20 March 2020
2 Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции. Thursday, 27 February 2020
3 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“ - 2020 Thursday, 19 December 2019
4 прекратена! Възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“ Thursday, 24 October 2019
5 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА 1/ЕДИН/ ЛЕК АВТОМОБИЛ И 1/ЕДНО/ЛЕКОТОВАРНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДКИ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА“ ОБОСОБЕНА ПО ПОЗИЦИИ“ Tuesday, 08 October 2019
6 Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик" Wednesday, 17 July 2019
7 Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ „Двореца“ за срок от три години“ Friday, 28 June 2019
8 Обявление за възложена поръчка по процедура с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обектите на ДКИ И КЦ "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 (пет) години" Friday, 12 April 2019
9 Решение за прекратяване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години Monday, 01 April 2019
10 Решение за откриване на процедура "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" гр. Балчик за срок от 5 години Wednesday, 13 February 2019
11 Възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ Tuesday, 12 February 2019
12 Решение за възлагане на обществена поръчка „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” - гр. Балчик“ Monday, 28 January 2019
13 Прекратяване на договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Thursday, 12 October 2017
14 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Thursday, 12 October 2017
15 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 19.09.2017 г. Tuesday, 19 September 2017
16 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.08.2017 г. Tuesday, 15 August 2017
17 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 17.07.2017 г. Monday, 17 July 2017
18 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.06.2017 г. Thursday, 15 June 2017
19 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.05.2017 г. Monday, 15 May 2017
20 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 21.04.2017 г. Friday, 21 April 2017
21 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.03.2017 г. Tuesday, 14 March 2017
22 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" - 14.02.2017г. Tuesday, 14 February 2017
23 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ" КЦ" Двореца" - 16.01.2017 г. Monday, 16 January 2017
24 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 16.12.2016 г. Friday, 16 December 2016
25 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.11.2016 г. Monday, 14 November 2016
26 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца"- 11.10.2016 Tuesday, 11 October 2016
27 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" - 16.09.2016г. Friday, 16 September 2016
28 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" -16.08.2016. Tuesday, 16 August 2016
29 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 12.07.2016г. Tuesday, 12 July 2016
30 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" Wednesday, 15 June 2016
31 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Tuesday, 17 May 2016
32 Плащане по договор: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" Wednesday, 13 April 2016
33 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" Wednesday, 16 March 2016
34 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 23.02.2016 г. Tuesday, 23 February 2016
35 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 10.12.2015 г. Thursday, 10 December 2015
36 Становище за осъществяване на предварителен контрол Friday, 23 January 2015
37 Договор Wednesday, 08 October 2014
38 Уведомление за открита процедура по обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Wednesday, 17 September 2014
39 Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Tuesday, 16 September 2014