Нимфеум

Нимфеум

Триструйната чешма, която се намира в Нимфеума е заварена тук при градежа на Двореца. Данните сочат, че е изградена през 1865 г.  Над чешмата има мраморна плоча с надпис: “Пийте със здраве бистра вода от тази нова чешма, построена благодарение на Асан Угли син на Холед ага”.  Кралица Мария я избира, за да пресъздаде прочутата витезда в Йерусалим.  Самата баня представлява нещо подобно на голям аналой, по средата на който има басейн във форма на квадрат.  

Покривът се издига върху каменни колони, с височина близо 2 метра и по средата е открита.  Иззидана е само от едната /северна/ страна, а от останалите три страни е открита.  Нощно време се е осветявала, като за целта има поставени особени електрически  оригинални лампи имащи форма на многолъчни звезди. Перистилът  е покрит с дървена конструкция и керемиди.  По горните вътрешни стени на перистила има стенописи – флорални елементи и арабески.