Параклис Стела Марис

Параклиса „Стела Марис” – построен през 1929-1930 г., параклисът е копие на църква от 15 век, която и до днес съществува в северната част на остров Кипър. Там тя се нарича Св. Джеймс и се намира в селцето Трикомо (Trikomo) или Иени Искеле (Yeni Iskele) (гръцкото и турското име на селището), на 20 км от град Фамагуста. Кралицата посещава Трикомо и много харесва църквичката. Изпраща специален каменоделец, който да вземе размерите и да изгради такъв храм в резиденцията й в Балчик. 

Стенописите са дело основно на художника Анастасе Демиан (1899-1977), като в началото по тях е работил друг румънец - Димитру Браеску (1886-1947), а на по-късен етап се включва и Таше Папатриандафил (1903-1951). В украсата на храма важно място заема изображението на самата кралица, която държи Стела Марис. Разположено е от дясната страна на входа, а от лявата е принцеса Илеана, държаща кораб.

Един от най-интересните факти за параклиса „Стела Марис” е този, че кралицата пожелава след смъртта й сърцето й да бъде положено в него. Тази нейна воля е изпълнена. След смърта й през 1938 г. сърцето й е поставено в обковано със скъпоценни камъни ковчеже и оставено в параклиса.

На 8-ми септември 1940 г. – ден след подписването на Крайовската споготба,  ковчежето със сърцето на кралица Мария е изнесено от параклица „Стела Марис” на Двореца в Балчик и предадено на генерал Еуженио Свиленик, за да бъде отнесено в Румъния. Съществуват сведения, че сърцето на Кралицата е отнесено в замъка в Бран и поставено в дървената църква там. Една година по-късно е преместено в скалиста пещера, намираща се до двореца в Бран.

Още през 1940 г. година, принцеса Илеана – любимата дъщеря на кралица Мария, предприема инициатива в Бран да бъде изграден параклис по модела на „Стела Марис” в Балчик и в него да бъде поставено сърцето на Кралицата. Параклисът е завършен едва през лятото на 1947 г., в края на която обаче режимът в румъния премахва монархията и крал Михай и принцеса Илеана отиват в изгнание. Така сърцето на кралица Мария остава в скалната крипта на двореца в Бран цели 27 години.

Сърцето на кралицата е пренесено в Националния исторически музей на Румъния през март 1971 г. и до днес е там.