Двореца в България

 

Двореца в България

След трудни предварителни сондажи на 19.08.1940 г. в Крайова започват българо-румънските преговори. Румънската делегация издига териториални претенции (главно за Силистра и Балчик). След продължителни спорове на 07.09.1940 г. е подписан договор за възвръщане на Южна Добруджа на България.

Крайовският договор определя като “окончателна и вечна” новата българо-румънска граница. Границата тръгва от Дунава непосредствено под Силистра, за да стигне до Черно море на около 8 км. Южно от Мангалия.

Прочетете още ...