Плащане по договор:"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г.

Плащане по договор:"Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ"КЦ"Двореца" - 30.11.2016 г.