"Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” ДВореца" и обща техническа поддръжка

"Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” ДВореца" и обща техническа поддръжка,
Настоящата обява  може да се види от ТУК (прикача се файла PDF)
Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП  под  номер в 9053419 /01.06.2016г. на сайта на АОП.http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053419
Пълният пакет от документи, които придружават поканата може да изтеглите от ТУК.
Краен срок за получаване/подаване на оферти – 10.06.2016 г. до 16:00ч.

"Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходимо за нуждите на ДКИ “КЦ” ДВореца" и обща техническа поддръжка"

Настоящата обява  може да се види от ТУК 

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП  под  номер в 9053419 /01.06.2016г. на сайта на АОП.
Пълният пакет от документи, които придружават поканата, може да изтеглите от ТУК.
Краен срок за получаване/подаване на оферти – 10.06.2016 г. до 16:00ч.