Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КРР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен реж

Плащане по договор: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ"КЦ"Двореца", намиращи се в имот 02508.7.157 по КРР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим".