Приключване на договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна-Пушалня"

Приключване на договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна-Пушалня"