Авансово плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня"

Авансово плащане по договор с предмет: "Изготвяне на технически проект на терена в зоната на сграда "Черната вълна - Пушалня"