Договор с предмет: ''Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда ''Черната вълна-Пушалня''

Договор с предмет: ''Изготвяне на технически проект за укрепване на терена в зоната на сграда ''Черната вълна-Пушалня'', с идентификатор 02508.7.157.48 по КК на гр. Балчик и осигуряване на достъп до нея.- с дата 06.01.2016г.