Протокол по: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради ...

Протокол по: "Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на сгради, съоръжения и движими вещи, собственост или под управлението на ДКИ „КЦ „Двореца“, намиращи се в имот 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик и осъществяване на контролно пропускателен режим на входно изходните точки на имота, в който се намират горе посочените сгради и съоръжения".

Моля, изтеглете прикачения файл /обем: 256kb/