Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 21.04.2017 г.

Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 21.04.2017 г.