Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.03.2017 г.

Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.03.2017 г.