Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" - 14.02.2017г.

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.02.2017 г.