Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ" КЦ" Двореца" - 16.01.2017 г.

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ" КЦ" Двореца" - 16.01.2017 г.