Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" -16.08.2016.

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"