Плащане по договор: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца"

Плащане по договор: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца"