Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 23.02.2016 г.

Плащания по договор с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - Балчик към 23.02.2016 г.